• Nagroda

  Nagroda im. M. Sokołowskiego

 • Panorama Lublina | Fot. flickr/paw-con CC BY-NC-ND 2.0

  Stypendium im. H. Łopacińskiego

 • Freski w Kaplicy św. Trójcy | Fot. Muzeum Lubelskie

  Teka Lubelska

 • Jan Henryk Rosen przy pracy nad szkicem do obrazu Polska przyszłości (ok. 1938)

  Jan Henryk Rosen (1891-1982)

Aktualności

1.01.2016. Dzień Domeny Publicznej
Pierwszego dnia każdego roku wygasają prawa autorskie twórców, którzy zmarli 70 lat wcześniej. Od 2016 roku wspólnym dobrem stają się m.in. dzieła Johana Huizingi, Stefana Banacha, Paula Valéry’ego, Béli Bartóka, Roberta Desnosa, Heinricha Wölfflina, Tytusa Czyżewskiego, Käthe Kollwitz, Wincentego Witosa, Dietricha Bonhoeffera, Ernsta Cassirera. Można je wykorzystywać w dowolnym celu, bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń.

30.12.2015. Kolejny tom Teki Lubelskiej
W lubelskim Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się prezentację 5. tomu Teki Lubelskiej oraz wykład prof. Piotra Krasnego (UJ) Miejsce Lublina sztuce staropolskiej.

18.12.2015.  Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego dla Adama Spodaryka
Laureatem Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego został mgr Adam Spodaryk (UJ) za pracę Wykształcenie, zainteresowania i projekty architektoniczne magnaterii Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku (promotor: dr hab. Andrzej Betlej).

Read More

O nas

Collegium Artium jest organizacją pożytku publicznego, której cele to wspieranie humanistyki, kultury i sztuki oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej. Prowadzimy badania, wydajemy publikacje, przyznajemy stypendia i nagrody, organizujemy konferencje i seminaria. Jako fundacja non-profit wszystkie projekty realizujemy dzięki grantom i darowiznom. W polityce programowej Collegium Artium stosuje rozwiązania rekomendowane w podpisanych dokumentach: Deklaracji budapesztańskiej inicjatywy na rzecz otwartego dostępu (Budapest Open Access Initiative Declaration, 2002); Deklaracji berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce (Berlin Declaration […]

Fot. iStockphoto/George Tsartsianidis

ART-Dok East Central Europe

Współtworzymy największe na świecie cyfrowe repozytorium historii sztuki ART-Dok prowadzone przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu

OA

Otwarty dostęp

Popieramy postulat otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych