Teka Lubelska

Teka Lubelska – interdyscyplinarna seria poświęcona dziedzictwu kulturowemu Lubelszczyzny. Zamiarem redakcji jest publikowanie oryginalnych wyników badań naukowych. Przyjmujemy artykuły dotyczące nie tylko przeszłości regionu, ale także każdej innej tematyki, jeśli są oparte na materiałach przechowywanych w miejscowych zbiorach. Szczególną wagę przywiązujemy do edycji źródeł (dokumentów, korespondencji, pamiętników). Pierwsze tomy serii są dostępne bezpłatnie pod adresem tekalubelska.pl


Komitet Redakcyjny
prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Andrzej Betlej (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Andrzej Buko (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)
prof. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Mieczysława Demska-Trębacz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Łukasz Garbal (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie)
prof. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak (†) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. Andrzej Kokowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Dariusz Libionka, prof. PAN (Polska Akademia Nauk, Państwowe Muzeum na Majdanku)
Jacek Maj (Uniwersytet Warszawski, Humboldt-Universität zu Berlin)
Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
prof. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
prof. Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)