O nas

Collegium Artium jest organizacją pożytku publicznego, której cele to wspieranie humanistyki, kultury i sztuki oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej. Prowadzimy badania, wydajemy publikacje, przyznajemy stypendia i nagrody, organizujemy konferencje i seminaria. Jako fundacja non-profit wszystkie projekty realizujemy dzięki grantom i darowiznom.

W polityce programowej Collegium Artium stosuje rozwiązania rekomendowane w podpisanych dokumentach:

Collegium Artium należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Organ nadzoru: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.