Partnerzy i mecenasi

Instytucjonalni
Art Historian Information from Central Europe
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja BRE Banku
Fundacja PKO BP
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Google
Instytut Muzyki i Tańca
Koalicja Otwartej Edukacji
Microsoft
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Muzeum Historii Polski
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Narodowe Centrum Nauki
Narodowy Instytut Audiowizualny
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Polska Akademia Nauk
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
Techsoup
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Humboldtów w Berlinie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
Urząd Miasta Lublin
Województwo Lubelskie
Województwo Małopolskie

Indywidualni
Małgorzata Dąbrowska
Jarosław Konopka
Iwona Krawiec-Konopka
Jacek Maj
Jerzy Miziołek
Łukasz Nowak
Małgorzata Nowak
Marek Piela
Adam Puchejda
Joanna Staruszkiewicz
Hanna Szczerbak
Artur Winiarski
Wojciech Żukowski

Lista uwzględnia darczyńców, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych osobowych