Zostań darczyńcą

OPPDziałalność Collegium Artium, które nie prowadzi działalności gospodarczej, jest możliwa dzięki mecenasom. W trosce o pełną transparentność publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Collegium Artium można wesprzeć:

1) przekazując 1% w rocznym zeznaniu podatkowym (KRS 0000319375);

2) poprzez wpłatę na rachunek w Raiffeisen Polbank: 38 1750 0012 0000 0000 2107 9847 z dopiskiem „Darowizna na działalność statutową”.

Osoba fizyczna lub prawna może odliczyć od swojego dochodu darowiznę przekazaną dla Collegium Artium na podstawie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Suma wszystkich darowizn do odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu osoby fizycznej oraz 10% dochodu osoby prawnej. Aby darowizna mogła być odliczona, musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Collegium Artium.

Podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu (2011) wraz z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi z całego kraju zobowiązaliśmy się do przestrzegania standardów Deklaracji Etycznej Fundraisingu.

Lista darczyńców